Narzędzie planowania

Informacje o narzędziu planowania

Rozwój narzędzia jest zaspokojeniem potrzeby ujawnionej w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu w ramach WP 3.3.

WP3 dotyczy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym oraz wykorzystania istniejących rozproszonych informacji i wiedzy na temat warunków geofizycznych i użytkowania gruntów. Wpływ rolnictwa na jakość zasobów wodnych kształtowany jest głównie poza sezonem wegetacyjnym przez składniki odżywcze transportowane przez wody drenażowe odprowadzane z działek rolnych, co pogarsza stan ekologiczny zbiorników wodnych.

Po zebraniu przez Partnerów projektu dobrych praktyk z obszaru BSR gotowych do powielania, pojawiła się potrzeba ich skatalogowania i zaprezentowania.

Konsorcjum WATERDRIVE zdecydowało, że najlepiej byłoby umieścić te doświadczenia na jednej stronie internetowej, wykorzystując do ich prezentacji czytelną wyszukiwarkę.

Realizacji tego zadania podjął się zespół Pheno Horizon pod kierownictwem Małgorzaty Grodzickiej-Kowalczyk i Macieja Kowalczyka. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rozwiązań.

Lista przykładowych rozwiązań

Przed Państwem prezentujemy listę wybranych i wdrożonych przez członków konsorcjum rozwiązań lub działań, które poprzez skuteczne ich zrealizowanie stają się praktycznym przykładem rozwiązywania wyzwań z zakresu zarządzania wodą w krajobrazie rolniczym w Państwach basenu morza Bałtyckiego.